Slovensky | English | Deutsch

Načítava sa...

DI MECHANIK

STROJÁRSKA VÝROBA PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL, ENERGETIKU, SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU ODPADOVStrojarska-vyroba

Nepoužívate aktuálnu verziu Vášho webového prehliadača. Stránka sa Vám môže zobraziť chybne.
Aktuálnu verziu prehliadača Internet Explorer si môžete stiahnuť tu.

Projekt EU

Spoločnosť Drevoindustria Mechanik, s.r.o. podpísal a v júni 2014 s poskytovateľom pomoci - v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup technologického vybavenia, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Podrobnosti na stiahnutie v .pdf.

Kúpna zmluva na stiahnutie v .pdf.

Ukončenie projektu na stiahnutie v .pdf.