Slovensky | English | Deutsch

Načítava sa...

DI MECHANIK

STROJÁRSKA VÝROBA PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL, ENERGETIKU, SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU ODPADOVStrojarska-vyroba

Nepoužívate aktuálnu verziu Vášho webového prehliadača. Stránka sa Vám môže zobraziť chybne.
Aktuálnu verziu prehliadača Internet Explorer si môžete stiahnuť tu.

Výrobný program > Spracovanie dreva > Technológie pre piliarske prevádzky > Triedenie a ukladanie reziva

Triedenie a ukladanie reziva:

Triedenie a ukladanie reziva

Pre zvýšenie efektivity výroby a spracovania reziva ponúkame pre stredne veľké drevospracujúce prevádzky automatizované adjustačné linky určené na triedenie reziva a jeho ukladanie do balíkov.

Prevedenie adjustačnej linky prispôsobujeme individuálnym požiadavkám zákazníka. Pri navrhovaní technológie sa dbá na požadovanú kapacitu, rôznorodosť sortimentu ako aj na podmienky existujúcej piliarskej technológie. Triedenie reziva prebieha na základe rozmerových príp. kvalitatívnych parametrov.

Tradičné je predovšetkým prevedenie linky s vertikálnymi boxami, kde je zmerané rezivo dopravené triediacim reťazovým dopravníkom do príslušného triediaceho boxu s hydraulicky zdvižnou podlahou. Pre piliarske prevádzky s užším výrobným sortimentom je určená linka horizontálneho triedenia, kde je rezivo triedené a dopravované do horizontálnych reťazových etáži.

Po vytriedení putuje rezivo spravidla do časti ukladania resp. stohovania reziva, kde sa ešte prípadne kapovaním skracuje na presnú dĺžku. Produktom stohovacieho uzla môžu byť balíky pripravené pre proces sušenia alebo balíky určené na expedíciu (zviazané, zabalené do fólie, označené).

Technológiu triedenia a ukladania reziva ponúkame s kompletnou elektroinštaláciou, štandardným riadiacim systémom, prehľadnou vizualizáciou, zberom a archiváciou dát.

Technické údaje:

Použitie Triedenie a ukladanie reziva
Typ manipulovaného materiálu dosky, fošne, hranoly
Dĺžka reziva 2,0 – 6,0 m
Šírka reziva 70 - 350 mm
Hrúbka reziva 20 - 150 mm
Kapacita triediacej časti do 80 ks/min
Počet triediacich boxov / etáži podľa požiadavky
Maximálne rozmery balíka 1 200 x 1 200 x 6 000 mm
Kapacita ukladacej časti do 20 vrstiev/min

Galéria:

Na stiahnutie:

Momentálne nedostupné.