Slovensky | English | Deutsch

Načítava sa...

DI MECHANIK

STROJÁRSKA VÝROBA PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL, ENERGETIKU, SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU ODPADOVStrojarska-vyroba

Nepoužívate aktuálnu verziu Vášho webového prehliadača. Stránka sa Vám môže zobraziť chybne.
Aktuálnu verziu prehliadača Internet Explorer si môžete stiahnuť tu.

Výrobný program > Energetika > Zariadenia pre dopravu a dávkovanie paliva > Zariadenia pre dopravu a dávkovanie paliva do kotolní a teplárni

Zariadenia pre dopravu a dávkovanie paliva do kotolní:

Zariadenie pre dopravu a dávkovanie paliva do kotolní

Energetické využívanie biomasy patrí k najrozumnejšiemu a najperspektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov stredoeurópskeho regiónu. Podľa výpočtov ministerstva pôdohospodárstva by malo Slovensko do roku 2050 kryť až 30% celkovej spotreby energie práve biomasou. Na neustále rastúcom trende využívania biomasy sa podieľa aj naša spoločnosť.

Po roku 2000 sme sa začali významnejšie angažovať na projektoch ekologizácie zdrojov v teplárenských spoločnostiach nielen na Slovensku ale aj v Českej republike. Po boku dodávateľov stacionárnych kotlov na fluidné spaľovanie biomasy vyrábame a inštalujeme technológiu na dopravu a dávkovanie paliva vo forme čistej drevnej štiepky alebo jej zmesí s inými formami ekologických príp. fosílnych palív.

V rámci technológie palivového hospodárstva ponúkame zariadenia na dávkovanie (posuvné podlahy, vyhrabávania, kyvadlové závitovky, pohotovostné zásobníky so závitovkovým dávkovaním), dopravu (systémy pásových, redlerových a závitovkových dopravníkov) a skladovanie biopaliva (silá, zásobníky).

Riešenia ponúkame takisto aj menším prevádzkam, ktoré v čase rastúcich cien energií uvažujú nad zmenou zdroja na kotol pre spaľovanie biomasy.

Galéria:

Na stiahnutie:

Momentálne nedostupné.