Slovensky | English | Deutsch

Načítava sa...

DI MECHANIK, s.r.o.

STROJÁRSKA VÝROBA PRE DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL, ENERGETIKU, SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU ODPADOVStrojarska-vyroba

Nepoužívate aktuálnu verziu Vášho webového prehliadača. Stránka sa Vám môže zobraziť chybne.
Aktuálnu verziu prehliadača Internet Explorer si môžete stiahnuť tu.

Unternehmen

Firma DI MECHANIK, s.r.o. je súkromná strojárska firma, ktorá sa stala nástupcom bývalého strojného závodu niekdajšej výkladnej skrine slovenského drevospracujúceho priemyslu Drevoindustria š.p. Skupine odhodlaných ľudí technického zamerania sa podarilo úspešne zachytiť vývoj nielen na porevolučnom trhu na Slovensku ale neskôr aj na trhoch Západnej Európy, Ameriky či Ázie. Firma spoluprácou s partnermi a zákazníkmi v oblasti drevospracujúceho priemyslu nepretržite získavala nové skúsenosti a jej vývoj rokmi napredoval.

V súčasnosti vieme spracovateľom dreva ponúknuť široký sortiment strojnej technológie ako aj odborné vedomosti pri návrhu optimálneho systému, ktorý zabezpečí zákazníkom vyšší stupeň mechanizácie či už pri manipulácii guľatiny, spracovaní reziva, odsune drevného odpadu alebo pri procese druhotne výroby.

Od spracovania dreva je len na skok k energetickému odvetviu, preto sme sa časom začali orientovať aj na projekty súvisiace so spaľovaním biomasy. Po boku dodávateľov stacionárnych kotlov na fluidné spaľovanie biomasy vyrábame a inštalujeme technológiu na dopravu a dávkovanie paliva vo forme čistej drevnej štiepky alebo jej zmesí s inými formami ekologických príp. fosílnych palív.

Významnú časť nášho výrobného procesu tvoria technológie pre spracovanie a separáciu elektronického odpadu a šrotu. Už od roku 2002 ťažíme z úspešnej spolupráce s nemeckou firmou ReTek Engineering GmbH, s ktorou sme realizovali niekoľko významných projektov. Spoločne sme dodali už 15 komplexných recyklačné liniek do krajín ako je Slovensko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko, Írsko, Španielsko, USA, Kanada či Taiwan. Naše skúsenosti z oblasti recyklácie elektronického odpadu najnovšie zúročujeme aj v oblasti spracovania komunálneho odpadu.

Väčšinu dodávanej strojnej technológie vieme zákazníkom ponúknuť aj s kompletnou elektroinštaláciou. V rámci nášho elektrického oddelenia vyrábame štandardné nn rozvádzače a ovládacie pulty. Vo vlastnej réžii osádzame a programujeme riadiaci systém Simatic (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400). Služby elektrického oddelenia vieme poskytnúť aj zákazníkom, ktorí majú záujem osobitne len o elektroinštalačné práce.

Významnou prednosťou našej firmy voči iným subjektom podobného zamerania je tím odborníkov a inžinierov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore, vďaka ktorým vieme zákazníkom ponúknuť komplexné a funkčné technologické riešenia. Firma disponuje vlastným projekčným a konštruktérskym oddelením, ktoré vie flexibilne reagovať na rôznorodé technické požiadavky. V rámci inžinierskej činnosti vieme v spolupráci so zákazníkom jasne stanoviť  a zadefinovať problematiku, navrhnúť koncept technického riešenia, zdokumentovať aktuálny stav a adekvátne prispôsobiť technológiu, vypracovať realizačnú a výrobnú dokumentáciu, pripraviť podklady pre ďalšie dotknuté profesie, prostredníctvom analýzy rizík dbať na výrobu bezpečných zariadení, naplánovať priebeh montáže, realizovať príp. spolupracovať pri uvádzaní technológie do prevádzky a to všetko v súlade s platnou legislatívou a európskymi smernicami.

Výrobný proces firmy je sústredený výhradne do mesta Žilina, kde sú súčasťou areálu štyri veľkoplošné výrobné haly. Pri výrobe zariadení disponujeme vlastným nárezovým centrom, páliacim automatom, výkonným plechotvárniacim lisom či CNC automatmi na sústruženie a frézovanie obrobkov. 

To be continued...